Digitaal logboek van de reizen van de Yazz.
Digitaal logboek van de reizen van de Yazz.

3-5 oktober: Vermist

Het eerste weekend van oktober heeft prachtig weer met veel zon, maar de temperatuur is behoorlijk gezakt. We zetten koers naar Lemmer maar de wind laat het afweten en al snel moet ook de genaken terug in de zak. Op de motor varen we door en komen laat in de middag aan in Lemmer. Daar zijn de laatste skûtsjesilen wedstrijden aan de gang, dus het is lekker gezellig en druk.

Als ik de volgende ochtend wakker wordt is het zo mistig dat ik de Veka-loods bijna niet kan zien en we liggen er nog geen 200m vandaan.

Op VHF-1 wordt opgeroepen om de pleziervaart niet te laten uitvaren vanwege het slechte zicht. Niet eerder heb ik dat over de VHF gehoord. Het moet dus wel serieus mistig zijn.

Rond 13:00 uur lijkt de mist behoorlijk opgetrokken te zijn. ook op de online info over het zicht op het water zien we nu tot 2km zicht en we besluiten uit te varen.

Op het Lemsterdiep al, nog voordat we de Friesche hoek zijn gepasseerd wordt het zicht slechter en slechter. Ik zie de zorg in de blik van Jeannet groter worden en als we, de wind is zuid-west, onder de Friesche kust liggen besluit ik retour Lemmer te gaan. Het is niet verantwoord om te varen. Daarnaast verbiedt het BPR de pleziervaart te varen bij slecht zicht( artikel 6.29 lid 3

Artikel 6.29. Algemene bepalingen voor het varen bij slecht zicht
  • 1. Deze afdeling is alleen van toepassing bij slecht zicht.
  • 2. Een schip vaart op radar*, indien het gebruik maakt van radar* voor het varen bij slecht zicht.
  • 3. Op de in bijlage 9 vermelde vaarwegen moet een schip bij slecht zicht op radar* varen. Op deze vaarwegen moet een schip dat niet op radar* kan varen op de dichtstbijzijnde daarvoor geschikte plaats gaan stilliggen.
  • 4. Het derde lid is niet van toepassing op een schip dat bestemd is om bedrijfsmatig diensten te verrichten ten behoeve van een zeegaand schip en waarop in samenhang met die te verrichten diensten de plaatsing van een radar technisch gezien niet mogelijk is. De bevoegde autoriteit kan hieromtrent beleidsregels vaststellen.
*Een jachtenradar wordt niet als binnenvaartradar beschouwd en dit bekent dat jachten op deze wateren bij slecht zicht de vaart niet mogen voortzetten.

).

Om 15:00 uur zijn we retour de Lemsterbaai. Als je vanwege te veel wind niet kan uitvaren lig je verwaaid. Zou je dan vanwege de mist Vermist liggen?

Op maandag varen we terug naar Lelystad. We varen vroeg uit en kunnen met een klap, eerst richting Friesche kust en dan in 1x door naar Lelystad. Om 14:30 uur meren we af in onze box.