Digitaal logboek van de reizen van de Yazz.
Digitaal logboek van de reizen van de Yazz.

Stealth switch…

Jarenlang heb ik het tegengehouden, om met een AIS transceiver in de rondte te varen. Natuurlijk gebruikte ik wel een AIS receiver. Ik kon dus zien, maar niet gezien worden op navigatie apps.

Maar omdat de navigatie app die ik aan boord gebruik (TimeZero iBoat) een hele slimme functie heeft m.b.t. de CPA (Closest Point of Approach) ben ik intussen van mening dat anderen mij ook moeten kunnen zien op de AIS. Ik heb daarom dan ook een AIS transceiver ingebouwd. Een SOTDMA uitvoering, dus zenden op 5W i.p.v. 2W en een beter slotmanagement (waardoor je betrouwbaarder bent met het zenden en dus beter bent te zien).

En toch hoef ik niet altijd gezien te worden, b.v. als ik in een haven lig. Daarom hebben AIS transceivers gewoonlijk ook een mogelijkheid om in zgn. silent mode te werken. Je ontvangt wel , maar je zendt niet. Je wordt als het ware onzichtbaar. Stealth mode!

De meeste AIS transceivers voorzien wel in de mogelijkheid om in stealth mode te gaan, maar een knopje wordt er niet voor bijgeleverd. Dat moet je zelf maar fabriceren. Ingewikkeld is het niet. Een eenvoudige aan/uit schakelaar voldoet al. En de transceiver laat via een blauw ledje zien dat hij in stealth mode staat. Maar die zit in een kastje en zie je dus niet. Ik wil dus een knopje met een ledje dat aangaat als je in stealth mode gaat op het instrumentpaneel. Ik had nog zo’n schakelaartje liggen met een rood ledje. Maar omdat er maar zeer weinig spanning op de draadjes van de transceiver staat, gaat het ledje niet branden bij aanschakelen.

Door een zgn. auto relais te gebruiken (ik heb een mini uitvoering van nog geen 3×3 cm groot) kan je toch een ledje op de schakelaar laten branden. Je gebruikt de 12V stuurstroom van de batterij om het relais te sluiten en waardoor de AIS transceiver in stealthmode gaat. Zie onderstaand schema: daarin zijn de licht groene en oranje draad de draadjes van de AIS transceiver om in stealth mode te gaan.