Digitaal logboek van de reizen van de Yazz.
Digitaal logboek van de reizen van de Yazz.

Upgrade draadloos netwerk v2020

Het draadloze netwerk is intussen ge-upgrade met een internet aansluiting, ook tijdens het zeilen. Dat laatste was een wens om tijdens het zeilen satelliet foto’s, weer-, getijden- en stromings-data binnen te kunnen halen in de navigatie app van Timezero iBoat.

Met de huidige installatie kan geen gelijktijdige verbinding kon worden gemaakt met vanuit de iPad met zowel de WiFi multiplexer en een internet hotspot. De optie om via WiFi de muliplexer te koppelen en dan over Bluetooth een verbinding met de iPhone voor de internetverbinding op te zetten werkt niet met de iPad en iPhone. Daarnaast kon de WiFi multiplexer alleen als access-point worden ingesteld; d.w.z. dat elke client met het draadloze netwerk van de multiplexer moet koppelen.

In de gewenste situatie zou de WiFi multiplexer als client in een bestaand WiFi netwerk moeten kunnen worden opgenomen om de NMEA data via o.a. UDP broadcast binnen het WiFi netwerk te kunnen delen.

Om dit te realiseren heb ik een WiFi multiplexer aangeschaft van YachtDigital, de YDWR-02. Als je op de iPhone een persoonlijke hotspot activeerd, kan de multiplexer koppelen met je iPhone en de NMEA data doorgeven aan je iPad, die je ook koppeld aan je iPhone. Op deze wijze krijg je in de navigatie app van Timezero iBoat zowel je NMEA navigatie data als ook alle satelliet-, weer, getijden en stromings-data binnen. So far so good!

NOTE: Met de nieuwe opstelling kan de hotspot van de iPhone lijkt slechts IP adressen uit te reiken i.c.m. het netwerk van KPN van x.x.x.1 t/m x.x.x.10. En hoewel je in de praktijk wel een adres t/m 255 kan opgeven (en dat qua client communicatie wel werkt) kan je dat adres niet bereiken om b.v. de admin pagina van die client te openen. Wellicht zit de beperking in de multiplexer, maar hou er rekening mee!

Er ontstaat echter een probleem als de internetverbinding vanuit de iPhone met het netwerk van je telecomprovider wegvalt. De hotspotfunctie van de iPhone sterft dan direct af. Met als gevolg dat er geen NMEA data meer binnenkomt op de iPad en je dus digitaal blind bent. Theoretisch zo je de WiFi multiplexer snel terug kunen zetten naar Acces Pont mode en je iPad opnieuw koppelen met het WiFi netwerk van de de Multiplexer; dan gebeurd bijna automatisch.

Tot zover de theorie, want als de hotspot wegvalt en daarmee het WiFi netwerk, kan je de multiplexer niet meer bereiken omdat het netwerk niet meer bestaat en het IP-adres niet meer bereikbaar is.

Dit probleem is op te lossen door een router in je netwerk op te nemen die als repeater kan dienen (WISP mode). Deze router koppelt dan twee netwerken aan elkaar; het netwerk van je hotspot via de iPhone en het netwerk aan boord, waar nu de multiplexer als client in op is genomen. Zo’n router moet dus aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • een mogelijkheid om met een 3G/4G netwerk te koppelen (via een 3G/4G dongle, via d USB (zgn. tethering) of via een geïntegreerde 3G/4G ontvanger(MiFi router) )
  • 5V aansluiting via (mini)USB het liefst, zodat je geen stroomadapter nodig hebt
  • repeater (WISP) mode ondersteunen

Na veel uitzoekwerk ben ik op een mini travelrouter van Gl.inet uitgekomen (€22); de Mango MT3–N-V2. Een klein routertje met grootse mogelijkheden 🙂 in een leuk kleurtje.

Uiteindelijk ziet het netwerk er als volgt uit:

Boordnetwerk v2020

Note: Het oude Robertson netwerk is NMEA0183 V1.5 gebaseerd, hetgeen betekent dat de NMEA berichten geen checksum hebben. Nieuwere apparatuur gebruikt NMEA0183 V2.0 of NMEA2000 als communicatieprotocol. Moderne applicaties zien deze berichten dus als fout, vanwege het ontbreken van die checksum. Je app, of in dit geval de multiplexer zal dus een voorziening moeten bieden om deze berichten te accepteren. In iSailor kan je aangeven dat je de checksum moet negeren, maar dat kan in de iBoat app niet. Gelukkig kan de YDWR-02 multiplexer wel via de zgn. ‘ ’tunneling’ functie foute berichten (zoals het ontbreken van een checksum) doorlaten.