StroomAtlas


2019 UPDATE: HP-33 gratis via DigiPilot (en gratis digitale copieën) is niet meer

Update 2019: Per 1 mei 2018 is het programma DigiPilot komen te vervallen. Er is geen gratis alternatief voor handen. Update 2018: Er is een nieuwe versie 4.8  van Digipilot beschikbaar en is er ook een Mac versie beschikbaar. Ik heb de links naar de Windows en Mac versie per […]