Digitaal logboek van de reizen van de Yazz.
Digitaal logboek van de reizen van de Yazz.

Baggerwerkzaamheden 2017

Tot onze verrassing ( en verbazing) kregen wij op 7 november een brief van de gemeente, gedateerd 24 oktober 2017 nota bene, met de mededeling dat de baggerwerkzaamheden zouden starten op 20 november en of iedereen wilde zorgen dat de schepen werden verlegt naar elders. De planning is om in 4 tijdsvakken alle watergangen in de Markol uit te baggeren naar 2,72m NAP, hetgeen neer komt op een diepte van 2,20 meter in de praktijk.

Voor nadere toelichting werd een informatie avond georganiseerd.

Deze brief, zo liet het zich aanzien op de informatie avond, viel bij veel booteigenaren in slechte aarde. Temeer omdat de meeste schepen net winterklaar waren gemaakt en dat moest nu opnieuw. Naast de problemen van het vinden van een tijdelijke ligplaats. Voor dit laatste was er bedacht dat er een braak liggend stuk land gebruikt kon worden om het schip af te meren gedurende de periode dat er in de betreffende sector baggerwerkzaamheden zouden plaatsvinden. Dat dit plan was bedacht door een bureaucraat bleek al snel op de informatieavond. OP het voorgestelde stuk grond/water waren geen afmeer voorzieningen aanwezig en men kon ook niet aan land komen vanwege de 1-1,5m brede moerasachtige wallekant.

Op de informatieavond bleek ook dat dit plan al eind 2015 was uitgewerkt, maar nooit is gedeeld met de bewoners.

Maar elk nadeel heeft zijn voordeel, want er wordt tenslotte gebaggerd en dat was op een aantal plekken zeker nodig. Met enige regelmaat raakten wij de bodem als wij niet midvaarwater voeren in een van de hoofdwatergangen. Zij blijkt ook uit de dieptestaat die is opgesteld.

Alle gele gebieden dienen te worden uitgebaggerd.

Intussen hebben de baggerwerkzaamheden plaatsgevonden en ligt de Yazz onder een paksneeuw afgemeerd op haar plek.